El fil del temps

Temps

"El temps que comporta l’elaboració artesanal és la poesia mètrica de l’objecte"

Richard Sennett

La producció artesanal traça una línia de continuïtat entre l’herència del passat i els nous gestos que produiran els objectes del futur. En aquest fer, pren força el ritme del cos, la presència d’allò humà i una nova relació amb la màquina.

Stéphanie i l'herència de Martres-Tolosane

Temps

Descripció

Formada en el sí de la forta tradició de la terrissa (faïence) a Martres-Tolosane, Stéphanie busca el seu camí a partir de l’herència rebuda. Als tallers de Martres-Tolosane hi són presents els motius tradicionals de flors i ocells amb decoracions de gran delicadesa fetes a mà, que perviuen des del s. XVIII.

Stéphanie ha après, en aquests tallers, les tècniques i els colors que transforma en nous motius. Escenes quotidianes i noves pinzellades transformen aquest univers tradicional, respectant allò heretat, reproduint els gestos apresos i, al mateix temps, cercant un nou llenguatge amb què comunicar-se.

Crèdits

Stéphanie Joffre

Zoe i el temps dilatat

Temps

Descripció

Zoe ens convida a l’univers del seu taller de Foix on la lentitud i el ritme constant marquen el seu treball creatiu. Amb el moviment de l’espiral per la creació de joies o amb el ritme del teler, traça la seva obra a partir de la repetició de gestos com si es tractés d’una meditació.

En contrast amb la rapidesa de la producció dels objectes industrialitzats, el temps artesanal ens permet prendre consciència del temps del fer i dels moments necessaris per a produir: fer créixer una planta per obtenir la matèria prima, recol·lectar-la, preparar-la i filar-la.

El temps artesanal es converteix en un temps dilatat en una societat d’immediatesa.

Crèdits

Zoë Montagu

Mar, David i els gestos del futur

Temps

Descripció

L’entrada de les noves tecnologies formula preguntes incertes en el món artesanal: Quina serà la relació amb la màquina amb unes mans avesades a tocar la matèria? Com apropiar-se d’allò que es fa amb la distancia de les noves tecnologies? Com preservar els gestos apresos generació rere generació?…

Per a la Mar, el 3D ens obre noves formes de crear i experimentar substituint els processos repetitius que no aporten valor afegit al treball artesanal. Davant la por i la incertesa, el David afirma que les màquines esdevenen ajudants i que allò autènticament artesà no té risc de pèrdua: la vida i l’ànima de la peça només es pot aconseguir a través del gest de l’artesà o l’artesana.

Crèdits

Gemma Ribet Chopo
David Rosell Perez
Mar Marcelino

El fil del temps

Temps

"El temps que comporta l’elaboració artesanal és la poesia mètrica de l’objecte"

Richard Sennett

La producció artesanal traça una línia de continuïtat entre l’herència del passat i els nous gestos que produiran els objectes del futur. En aquest fer, pren força el ritme del cos, la presència d’allò humà i una nova relació amb la màquina.

Stéphanie i l'herència de Martres-Tolosane

Temps

Descripció

Formada en el sí de la forta tradició de la terrissa (faïence) a Martres-Tolosane, Stéphanie busca el seu camí a partir de l’herència rebuda. Als tallers de Martres-Tolosane hi són presents els motius tradicionals de flors i ocells amb decoracions de gran delicadesa fetes a mà, que perviuen des del s. XVIII.

Stéphanie ha après, en aquests tallers, les tècniques i els colors que transforma en nous motius. Escenes quotidianes i noves pinzellades transformen aquest univers tradicional, respectant allò heretat, reproduint els gestos apresos i, al mateix temps, cercant un nou llenguatge amb què comunicar-se.

Crèdits

Stéphanie Joffre

Zoe i el temps dilatat

Temps

Descripció

Zoe ens convida a l’univers del seu taller de Foix on la lentitud i el ritme constant marquen el seu treball creatiu. Amb el moviment de l’espiral per la creació de joies o amb el ritme del teler, traça la seva obra a partir de la repetició de gestos com si es tractés d’una meditació.

En contrast amb la rapidesa de la producció dels objectes industrialitzats, el temps artesanal ens permet prendre consciència del temps del fer i dels moments necessaris per a produir: fer créixer una planta per obtenir la matèria prima, recol·lectar-la, preparar-la i filar-la.

El temps artesanal es converteix en un temps dilatat en una societat d’immediatesa.

Crèdits

Zoë Montagu

Mar, David i els gestos del futur

Temps

Descripció

L’entrada de les noves tecnologies formula preguntes incertes en el món artesanal: Quina serà la relació amb la màquina amb unes mans avesades a tocar la matèria? Com apropiar-se d’allò que es fa amb la distancia de les noves tecnologies? Com preservar els gestos apresos generació rere generació?…

Per a la Mar, el 3D ens obre noves formes de crear i experimentar substituint els processos repetitius que no aporten valor afegit al treball artesanal. Davant la por i la incertesa, el David afirma que les màquines esdevenen ajudants i que allò autènticament artesà no té risc de pèrdua: la vida i l’ànima de la peça només es pot aconseguir a través del gest de l’artesà o l’artesana.

Crèdits

Gemma Ribet Chopo
David Rosell Perez
Mar Marcelino

COORDINADOR: